Archiv štítku: Citáty Edith Steinová

Vždy mi bola vzdialená myšlienka, že Božie milosrdenstvo..

Vždy mi bola vzdialená myšlienka, že Božie milosrdenstvo je viazané na hranice cirkvi. Boh je pravda. A kto hľadá pravdu, hľadá Boha, či je mu to jasné alebo nie. Edith Steinová

Rubriky: Citáty o Bohu, Citáty o náboženství, Citáty o pravdě | Štítky: , | Napsat komentář

Potrebujeme aj také chvíle, v ktorých len mlčky počúvame…

Potrebujeme aj také chvíle, v ktorých len mlčky počúvame. Edith Steinová

Rubriky: Motta a výroky | Štítky: , | Napsat komentář

Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je vždy..

Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je vždy ten, koho máme pred sebou v tomto okamihu a kto nás väčšmi potrebuje, nehľadiac na to, či je sympatický viac alebo menej, či je toho „morálne hodný“, alebo nie. Edith Steinová

Rubriky: Citáty o člověku | Štítky: , | Napsat komentář

Kto miluje, toho priam ženie oddať sa bez výhrad..

Kto miluje, toho priam ženie oddať sa bez výhrad milovanej osobe. Edith Steinová

Rubriky: Citáty o lásce | Štítky: , | Napsat komentář

Láska vo svojej najvyššej podobe je splynutím bytostí v..

Láska vo svojej najvyššej podobe je splynutím bytostí v obojstrannom odovzdávaní sa jeden druhému. Edith Steinová

Rubriky: Citáty o lásce | Štítky: , | Napsat komentář

I cesta viery je temná…

I cesta viery je temná. Edith Steinová

Rubriky: Motta a výroky | Štítky: , | Napsat komentář

Veľkosť našej lásky k blížnym je meradlom našej lásky k..

Veľkosť našej lásky k blížnym je meradlom našej lásky k Bohu. Edith Steinová

Rubriky: Citáty o Bohu, Citáty o lásce | Štítky: , | Napsat komentář

Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie…

Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie. Edith Steinová

Rubriky: Motta a výroky | Štítky: , | Napsat komentář

Láska je to najslobodnejšie zo všetkého, čo existuje…

Láska je to najslobodnejšie zo všetkého, čo existuje. Edith Steinová

Rubriky: Citáty o lásce | Štítky: , | Napsat komentář

Moja túžba po pravde je mojou jedinou modlitbou…

Moja túžba po pravde je mojou jedinou modlitbou. Edith Steinová

Rubriky: Citáty o pravdě | Štítky: , | Napsat komentář