Archiv štítku: Citáty Platón

Člověk – tvor od přirozenosti vrtkavý…

Člověk – tvor od přirozenosti vrtkavý. Platón

Rubriky: Citáty o člověku | Štítky: , | Napsat komentář

Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby..

Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek. Platón

Rubriky: Citáty o mužích a ženách | Štítky: , | Napsat komentář

Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou..

Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón

Rubriky: Citáty o čase, Citáty o hlouposti, Citáty o lži, Citáty o mládí a stáři, Citáty o pravdě, Citáty o vzdělání, Citáty o životě | Štítky: , | Napsat komentář

Raději trpět bezpráví nežli je činit…

Raději trpět bezpráví nežli je činit. Platón

Rubriky: Citáty o bolesti | Štítky: , | Napsat komentář

Kde niet rovnosti, priateľstvo netrvá dlho…

Kde niet rovnosti, priateľstvo netrvá dlho. Platón

Rubriky: Citáty o přátelství | Štítky: , | Napsat komentář

Všechno dění má ten účel, aby bylo životu veškerenstva..

Všechno dění má ten účel, aby bylo životu veškerenstva uskutečňováno šťastné bytí, takže se neděje kvůli tobě, nýbrž ty jsi pro ono veškerenstvo. Platón

Rubriky: Citáty o štěstí, Citáty o životě | Štítky: , | Napsat komentář

Spravedlivý bude bičován, mučen, vržen do okovů, oslepen..

Spravedlivý bude bičován, mučen, vržen do okovů, oslepen a přibit na kříž, aby si uvědomil, že není žádoucí chtít být spravedlivým, nýbrž jeviti se tak. Platón

Rubriky: Citáty o spravedlnosti | Štítky: , | Napsat komentář

Život se všemi svými starostmi a hrůzami není konec konců..

Život se všemi svými starostmi a hrůzami není konec konců nic tak velkého, nýbrž pouhá bublina na hladině řeky, něco s čím si člověk může pohazovat a hrát. Platón

Rubriky: Citáty o člověku, Citáty o životě | Štítky: , | Napsat komentář

Želanie a túžbu znova sa zjednotiť nazývame láskou…

Želanie a túžbu znova sa zjednotiť nazývame láskou. Platón

Rubriky: Citáty o lásce | Štítky: , | Napsat komentář

Kdo není schopen mít podíl studu a spravedlnosti, má být..

Kdo není schopen mít podíl studu a spravedlnosti, má být usmrcen jako nákaza obce. Platón

Rubriky: Citáty o spravedlnosti | Štítky: , | Napsat komentář