Archiv štítku: Šalamoun

Milosrdenství a pravda nechť neopouštějí tě, přivaž je k..

Milosrdenství a pravda nechť neopouštějí tě, přivaž je k hrdlu svému, napiš je na tabuli srdce svého. Šalamoun

Rubriky: Citáty o pravdě | Štítky: , | Napsat komentář

Lepšíť jest maličko s bázní Hospodinovou nežli poklad..

Lepšíť jest maličko s bázní Hospodinovou nežli poklad veliký s nepokojem. Šalamoun

Rubriky: Motta a výroky | Štítky: , | Napsat komentář

Někdo vynáší řeči podobné meči probodajícímu, ale jazyk..

Někdo vynáší řeči podobné meči probodajícímu, ale jazyk moudrých jest lékařství. Šalamoun

Rubriky: Citáty o moudrosti | Štítky: , | Napsat komentář

Ti, kteří opouštějí zákon, podporují svévolníky, ale ti,..

Ti, kteří opouštějí zákon, podporují svévolníky, ale ti, kteří ho zachovávají, se jim stavějí na odpor. Šalamoun

Rubriky: Citáty o zákonu | Štítky: , | Napsat komentář

Kdo pracuje nedbalou rukou, bude mít málo prostředků, ale..

Kdo pracuje nedbalou rukou, bude mít málo prostředků, ale ruka pilného, ta ho obohatí. Šalamoun

Rubriky: Citáty o penězích | Štítky: , | Napsat komentář

Chutný bývá někomu chléb falše, ale potom ústa jeho..

Chutný bývá někomu chléb falše, ale potom ústa jeho pískem naplněna bývají. Šalamoun

Rubriky: Motta a výroky | Štítky: , | Napsat komentář

Král soudem upevňuje zemi; muž pak, kterýž bere dary,..

Král soudem upevňuje zemi; muž pak, kterýž bere dary, boří ji. Šalamoun

Rubriky: Citáty o mužích a ženách | Štítky: , | Napsat komentář

Účelem je, abys chodil cestou dobrých lidí a aby ses..

Účelem je, abys chodil cestou dobrých lidí a aby ses držel stezek spravedlivých. Šalamoun

Rubriky: Citáty o člověku, Citáty o spravedlnosti | Štítky: , | Napsat komentář

Hloupý věří každému slovu, ale opatrný šetří kroku svého…

Hloupý věří každému slovu, ale opatrný šetří kroku svého. Šalamoun

Rubriky: Citáty o hlouposti, Citáty o víře | Štítky: , | Napsat komentář

Radostným srdcem zkrásní tvář…

Radostným srdcem zkrásní tvář. Šalamoun

Rubriky: Motta a výroky | Štítky: , | Napsat komentář